سرامیک و کاشی، دو جواهر درخشان در تاج زیبایی و طراحی داخلی هستند. این مواد نه تنها نمایانگر ذوق و هنر صاحبانشان هستند بلکه در جلب توجه و افزایش جذابیت هر فضایی نقش بزرگی ایفا می‌کنند.
کاشی، به عنوان یکی از فرعی‌ترین اشکال سرامیک، به فضاها زندگی و جلوه‌ای دیگر می‌بخشد. از آشپزخانه تا حمام، کاشی‌ها به دلیل مقاومت، زیبایی و آسانی در نگهداری در هر زاویه از منزل به کار می‌روند. طراحان داخلی از کاشی‌ها به عنوان عنصر اصلی در طراحی‌های خود بهره‌می‌برند، از طرح‌های سنتی گرفته تا خلق الگوها و طرح‌های مدرن.